Koncepcja

Naczelną koncepcją projektu „Łódzki/Ludzki Kot” jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań artystycznych bezpłatnie udostępnionych mieszkańcom i turystom odwiedzającym miasto, w formie wirtualnej galerii będącej kolektywem kilku dziedzin sztuki: malarstwa, multimediów, tańca, teatru i literatury, w szczególności poezji. Pretekstem do odwiedzenia strony internetowej stanowiącej centralną część projektu są murale na ścianach budynków w pięciu dzielnicach Łodzi. Murale stanowią sztukę samą w sobie, ale również promują wirtualne zasoby projektu.

“Łódzki/Ludzki Kot” to uczłowieczona postać kota stworzona przez łódzką artystkę-malarkę Natalię Biegalską oraz łódzkiego ilustratora i muralistę Piotra Chrzanowskiego. Inspiracją do stworzenia naszego bohatera był doświadczony kot Bonifacy i ciekawy świata Filemon – bohaterowie animowanego serialu dla dzieci, zrealizowanego w łódzkim Studiu Małych Form Filmowych „Se-ma-for”. Kot przekazuje mieszkańcom pięciu dzielnic Łodzi sentencje na ścianach budynków skłaniające do refleksji.

Każda sentencja jest cytatem z wierszy łódzkich poetów: Lucyny Skompskiej, Rafała Gawina, Doroty Chróścielewskiej, Wandy Karczewskiej i Ziemowita Skibińskiego. Do każdej z sentencji stworzona jest inna ilustracja-mural o wymiarach około 2m x 2m z naszym głównym bohaterem (jedna sentencja i jedna grafika w każdej dzielnicy). Przy każdej grafice znajduje się QR kod, który po zeskanowaniu przez smartfon odsyła oglądającego na stronę internetową www.lodzkikot.pl. Na stronie internetowej do każdej ilustracji przypisane są:  wiersze łódzkich poetów z których cytaty są elementem murali,  interpretacje wierszy w wykonaniu aktorki Joanny Wiśniewskiej, choreografie przygotowane i zatańczone przez choreografkę Patrycję Alenkuć. Za realizację wideo i stronę internetową odpowiedzialny jest Arkadiusz Stasiak – twórca multimedialny, scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych.

TWÓRCY

Skip to content